1. Vispārīgā informācija.

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.nuteko.lv, turpmāk – Nuteko.lv, lietošanas kārtību.
1.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nuteko", reģistrācijas nurmus 40103615758, juridiskā adrese Lielā iela 31, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292, turpmāk tekstā – SIA "Nuteko", nodrošina Nuteko.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas nuteko.lv vai izmanto citus Nuteko.lv pakalpojumus.
1.4. Ja Lietotājs, iegādājas Nuteko.lv piedāvātās Preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī Preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces Nuteko.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Nuteko.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.
1.6. Nuteko.lv patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Nuteko.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.7. Nuteko.lv patur tiesības mainīt Preču cenu, vai arī noteikt Precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Privātums.

2.1. Informāciju par to, kā Nuteko.lv apstrādā fiziskās personas datus, varat iegūt Mājas lapas sadaļā Privātuma politika.

3. Mājas lapas darbības mērķis.

3.1. Mājaslapa ir izstrādāta, lai ļautu Lietotājam (turpmāk tekstā arī – Pircējs), iepazīties ar Nuteko.lv pārdotajām Precēm un nodrošinātu to iegādi, kā arī nodrošinātu efektīvu saziņu ar Nuteko.lv saistībā ar Mājaslapā piedāvāto Preču izvēli un iegādi.

4. Preces.

4.1. Nuteko.lv Mājaslapā piedāvā dažāda veida zemesriekstu sviestu, mandeļu sviestu un lazdu riekstu krēmus, iepriekš un turpmāk – Preces. Visu Preču cenas ir norādītas eiro, PVN ir iekļauts cenā.
4.2. Visu Nuteko.lv pārdodamo Preču sastāvs ir norādīts preces aprakstā pie katras Preces. Ja ir papildus jautājumi par Preces sastāvu, lūdzam sazināties ar Nuteko.lv pirms pasūtījuma veikšanas. Tālrunis saziņai +371 23553636.
4.3. Nuteko.lv Mājaslapā sniedz pēc iespējas precīzu informāciju par pieejamajiem produktiem, taču Nuteko.lv nevar garantēt, ka informācija, kas saistīta ar Preci, pilnībā raksturo produktu.
4.4. Nuteko.lv tirgo Preces tā, lai Pircējam būtu iespējams šīs Preces izmantot pirms to derīguma termiņa beigām.

5. Pasūtīšana.

5.1. Iepirkties Nuteko.lv Mājaslapā Lietotājs var bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neietekmē izpildes noteikumus.
5.2. Lai veiktu pasūtījumu pie interesējošās Preces Lietotājam jānospiež poga "Pievienot grozam". Apskatīt izvēlēto Preču sarakstu un noformēt pasūtījumu līdz galam var apskatīt nospiežot uz ikonas augšējā labajā stūrī "Preču grozs".
5.3. Lai noformētu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Lietotāju, Preces saņemšanas un apmaksas veidu.
5.4. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas un apmaksas pasūtījums tiks apstrādāts un Prece piegādāta Pircējam atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam. Nepieciešamības gadījumā pēc pasūtījuma saņemšanas Nuteko.lv sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.
5.6. Nuteko.lv ir tiesības anulēt / atcelt pasūtījumu jebkurā laikā, ja ir notikusi acīmredzama kļūda cenu norādē un ja produkts vairs nav Nuteko.lv noliktavā.

6. Apmaksa.

6.1. Norēķinu par pasūtīto Preci Nuteko.lv Mājaslapā varat veikt ar Visa, Visa Electron, MasterCard un Maestro bankas kartēm vai arī ar savu internetbanku. To var izvēlēties sadaļā “Apmaksas veids”. Ja vēlaties veikt kādas izmaiņas Jūsu pasūtījumā, lūdzu nekavējoties sazinieties pa e-pastu e-orders@nuteko.lv vai pa tālruni +371 23553636.
6.2. Nuteko.lv nenod banku un norēķinu karšu datus (šie dati tiek prasīti tikai no maksājumu operatora vai bankas un šo datu ieguve nav saistīta ar internetveikala vietni – internetveikala vietne saņem tikai un vienīgi apstiprinājumu vai noraidījumu no maksājuma operatora par maksājuma statusu) trešajām personām, izņemot maksājuma apstrādi par pasūtītajām Precēm kā noteikts likumā.

7. Piegādes veidi.

7.1. Pasūtīto un apmaksāto Preci ir iespējams saņemt vienā veidā:
ekonomiskā piegāde – pasūtītā prece tiek saņemta pakomātā (Omniva) saskaņā ar Omniva noteiktiem piegādes termiņiem un Nuteko.lv noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem.
7.2. Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā Preces cenā. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un Preces svara/izmēra/iepakojuma.
7.3. Faktu, ka Pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
saņemot pasūtīto preci Nuteko.lv veikalā – Pircēja paraksts uz preču pavadzīmes
saņemot pasūtīto Preci ar komforta piegādi – Pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja preču pavadzīmes vai elektroniskā termināla;
saņemot pasūtīto Preci ar komforta piegādi – Pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja preču pavadzīmes vai elektroniskā termināla.
7.4. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 7.3.punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.

8. Preču atgriešana un apmaiņa.

8.1. Iebildumus un lūgumus par Preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt Nuteko.lv gan mutvārdos, gan rakstveidā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču saņemšanas brīža, nosūtot iesniegumu Nuteko.lv uz adresi Lielā iela 31, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292, vai pa e-pastu e-orders@nuteko.lv vai pa tālruni +371 23553636. Pēc iebildumu izvērtēšanas Nuteko.lv sniedz Pircējam atbildi.
8.2. Produkts ir jāatgriež savā oriģinālajā un tīrā iepakojumā, norādot kādā temperatūrā prece glabāta saņemšanas brīdī, Pircējs nedrīkst atvērt preci, sabojāt Preci, un tās oriģinālo pārdošanas izskatu (nebojātām etiķetēm un aizsargplēvi, utt.) (šis punkts neattieksies uz Precēm, kuras tiks atgrieztas kvalitātes problēmu dēļ), no Nuteko.lv saņemtajā pilnā komplektā, nodrošināt pirkuma apliecinājumu.
8.3. Pircējs var atgriezt Preces Lielā iela 31, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292, darba dienās, laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00, vai nosūtīt tās ar kurjeru. Nuteko.lv bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu par Precēm un Pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Nuteko.lv minēto naudas summu atmaksā ar Bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa par Precēm, pretī tiks izsniegts parakstītu akts ar maiņas iemeslu.
8.5. Ja tiek atgriezta nepareizi nosūtītā Prece un/vai sliktas kvalitātes produkts, Nuteko.lv pieņems šādas Preces un tās samainīs ar analogiem pareizajiem produktiem. Gadījumā, ja Nuteko.lv nebūs analogu apmaiņas Preču, tas atmaksās Pircējam par atgrieztajām Precēm.
8.6. Nuteko.lv ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās Preces, ja Pircējs neievēro 8.3. punktā noteikto Preču atgriešanas kārtību.

9. Nobeiguma noteikumi.

9.1. Attiecības, kas izriet no šiem Noteikumiem, Puses vadās pēc Latvijas Republikas likumiem.
9.2. Visi un jebkuri strīdi, kas izriet no šo Noteikumu izpildes tiek risināti pārrunu ceļā. Šādu pārrunu neveiksmes gadījumā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumdošanā norādītajā kārtībā.